Select Page

นักกายภาพบำบัด

Jun 22, 2023 | ร่วมงานกับเรา

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5 วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น. สมัครผ่านอีเมล์ แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th
📝รายละเอียดการรับสมัคร

📍 รับสมัคร นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ด่วน!!!

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
2. เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
3. สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีบุคลิกภาพที่ดี
6. สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
7. มีใจรักการบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
1. ให้บริการทางการกายภาพให้แก่ผู้ใช้บริการ
2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย