Select Page

ช่างซ่อมบำรุง

Nov 12, 2019 | ร่วมงานกับเรา

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น.

สมัครผ่านอีเมล์

แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว

พร้อมระบุตำแหน่งงาน

ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th

📝รายละเอียดการรับสมัคร

ลักษณะงาน

  • งานด้านช่างซ่อมบำรุง อาคาร สถานที่
  • งานด้านไฟฟ้า และ สาธารณูปโภค

คุณสมบัติ

  • จบ ปวส ด้านการไฟฟ้า ( หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง )
  • อาย 22 – 35 ปี บริบูรณ์
  • มีความรู้ด้านไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ